MTO I DANISH CROWN

Firma KATKO opracowała specjalny wyłącznik w obudowie ze stali nierdzewnej dla Danish Crown, dużej duńskiej grupy zajmującej się pakowaniem mięsa. Wyłącznik spełnia standardy obowiązujące dla przemysłu spożywczego, w którym obowiązują rygorystyczne wymagania w zakresie higieny i odporności urządzeń na działanie silnych chemikaliów używanych do czyszczenia.

Partnerem KATKO w Danii jest MTO electric a/s, prywatna firma dostarczająca produkty elektryczne i akcesoria, założona w 2002 roku, przy czym jej historia sięga ponad 30 lat wstecz, a firma ma na swoim koncie udokumentowane osiągnięcia. Działalność firmy opiera się głównie na codziennych dostawach z magazynu o powierzchni 800 m2 w Vejle, gdzie składowane są produkty ponad 25 dostawców. Ich głównym odbiorcą jest przemysł produkcyjny w różnych sektorach i obejmujący firmy każdej wielkości.

Potrzeby i wymagania klientów są dla MTO electric a/s niezwykle istotne. Głównym celem firmy jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi przez tworzenie współpracy, która przynosi korzyści obu stronom. Podobnie jak firma KATKO, MTO electric dąży do zapewnienia wysokiej jakości produktów i specjalnych rozwiązań. To jeden z powodów, dla których współpraca między KATKO i MTO jest tak korzystna. Bogata oferta KATKO umożliwia MTO oferowanie swoim klientom produktów, które zapewniają rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań.