CZY PRZYDOMOWE ELEKTROWNIE SŁONECZNE SĄ W 100% BEZPIECZNE?

Prąd przemienny (AC) i prąd stały (DC) są obecnie stosowane obok siebie i oba mają cechy, które czynią je użytecznymi w różnych sytuacjach. Niemniej jednak współczesna historia elektryczności rozpoczęła się od wojny egzystencjalnej (wojna prądów) między prądem stałym a przemiennym, a partie każdej ze stron próbowały się wzajemnie zdyskredytować. Wyższość prądu przemiennego podczas przesyłu energii i lepsza zdolność prądu stałego do zasilania silników elektrycznych były argumentami, które nadawały ton początkowej rywalizacji. O ile te cechy były istotne, to właśnie bezpieczeństwo wzbudziło największe obawy opinii publicznej.1

 

Dziś, po prawie 150 latach, bezpieczeństwo jest nadal najważniejszą kwestią. Ze względu na odmienne cechy prądu przemiennego i stałego wymagane są różne sposoby bezpiecznego wyłączania przepływu prądu. W przypadku prądu przemiennego jego przepływ ustaje w punkach zerowych sinusoidy, dlatego jest stosunkowo łatwy do wyłączenia. Natomiast prąd stały nie ma takich właściwości, przez co łuk elektryczny jest dłuższy i wyłączenie go wymaga stosowania cewek dławikowych oraz magnesów. Konieczne jest zastosowanie właściwego rozwiązania, a szczególną uwagę należy zwrócić na instalacje, w których występują oba prądy, takie właśnie jak instalacje fotowoltaiczne.2

 


 

Różnica między prądem stałym a przemiennym
 

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci dokonał się gwałtowny rozwój przydomowych elektrowni słonecznych oraz nastąpił spadek cen paneli fotowoltaicznych i wzrost ich wydajności, co umożliwiło wykonywanie mniejszych instalacji. Oznacza to, że wielu właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych decyduje się na samodzielne wykonanie niektórych prac konserwacyjnych. O ile niektóre czynności konserwacyjne można wykonywać bez posiadania kwalifikacji elektryka, jest to bezpieczne tylko wtedy, gdy instalacja została prawidłowo wykonana i ma oddzielne wyłączniki dla paneli i falownika: prądu stałego dla paneli oraz prądu przemiennego dla falownika.

 

Zdecydowanie zachęcamy wszystkich do instalowania systemów fotowoltaicznych, gdy tylko jest to możliwe. Jest to niezawodne źródło energii i w perspektywie długoterminowej pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że bezpieczne wyłączenie prądu przed konserwacją można zapewnić tylko za pomocą wyłącznika zaprojektowanego do danego zastosowania, niezależnie od tego, czy jest to prąd przemienny, czy stały.

 

Poniżej znajduje się film objaśniający różne aspekty wyłączania prądu stałego i przemiennego.