Ovatko asuntojen aurinkosähköjärjestelmät 100% turvallisia?

Vaihtovirtaa (AC) ja tasavirtaa (DC) käytetään nykyään rinnakkain ja molemmilla on ominaisuuksia, jotka tekevät niistä hyödyllisiä tietyissä tilanteissa. Sähkön moderni historia alkoi kuitenkin näiden kahden vaihtoehdon taistelusta valtavirtaan pääsystä, kun osapuolet yrittivät parhaansa mukaan osoittaa kannattamansa virran paremmuuden. Vaihtovirran ylivoimaisuus sähkönsiirrossa ja tasavirran paremmat ominaisuudet sähkömoottorin käynnistyksessä olivat argumentteja, jotka määrittivät keskustelua alussa. Kumpikaan näistä väitteistä ei kuitenkaan ollut se, joka nousisi suuren yleisön päällimmäiseksi huolenaiheeksi – sähkön turvallisuus oli lopulta yleistä mielipidettä eniten ohjaava huoli. 1

 

Nykyisin, lähes 150 vuotta myöhemmin, turvallisuus on edelleen ensimmäinen prioriteetti. Tasa- ja vaihtovirran erilaiset luonnolliset ominaisuudet vaativat erilaista tekniikkaa, kun virta halutaan katkaista. Vaihtovirran ”nollan ylittävä” luonne keskeyttää virran ja on siksi suhteellisen helppo katkaista. Tasavirralla taas ei ole vastaavaa ominaisuutta ja valokaaren ollessa pidempi, vaaditaan erityisiä sammutuskeloja tai magneetteja virran venyttämiseksi ja katkaisemiseksi. Oikean menetelmän valitseminen on välttämätöntä ja erityistä huomiota vaativat järjestelmät, jotka toimivat molemmilla virroilla, kuten aurinkosähköjärjestelmät. 2

 


 

Erot vaihto- ja tasavirran välillä
 

Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet suotuisia pienempien aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotolle, kun paneeleiden hinnat ovat laskeneet ja tuottavuus on parantunut. Tämä on johtanut siihen, että useat kotiin tai vapaa-ajan asuntoon aurinkosähköjärjestelmän asentaneet ovat tehneet osan vaadittavista huolloista itse. Järjestelmän huoltaminen on tietenkin suotavaa ja huollon tekeminen itse turvallista, kunhan järjestelmä on kytketty oikein. Paneeleihin tulisi kytkeä tasavirran katkaisuun soveltuva, ja invertteriin vaihtovirralle sopiva kytkin. Yllä olevasta kuvasta näet tyypillisen ja turvallisen aurinkosähköjärjestelmän mallin.

 

Suosittelemme vahvasti aurinkosähköjärjestelmän asennusta, silloin kun se on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Se on luotettava järjestelmä, joka voi tuottaa huomattavia säästöjä useiden vuosien ajan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että turvallinen huolto on mahdollista vain, kun järjestelmä tai sen osa on kytketty pois verkosta siihen soveltuvalla kytkimellä.

 

Alla on video, joka esittelee tasa- ja vaihtovirran katkaisuun liittyviä eroja.